skip to Main Content
لارنگوتراکئیت عفونی Nobilis ILT

لارنگوتراکئیت عفونی Nobilis ILT

موارد استفاده:

این واکسن یک واکسن زنده تخفیف حدت یافته برای پیشگیری و واکسیناسیون اضطراری طیور بر علیه لارنگوتراکئیت عفونی (ILT) است.

ترکیب:

هر دز شامل حداقل 2.5Log10 EID50 سویه تغییر یافته و منجمد در کشت جنین طیور ویروس لارنگوتراکئیت طیور، سویه سروا به همراه نگهدارنده ها (Stabilizer) می باشد.

هشدار و موارد احتیاطی:

 • این واکسن نباید با سایر واکسن های تنفسی همزمان مصرف شود، فاصله با مصرف چنین واکسن هایی باید 14 روز باشد.
 • در فاصله کمتر از 21 روز از واکسیناسیون، طیور را به کشتارگاه نفرستید.
 • فقط پرندگان سالم را واکسینه نمائید.
 • از انجماد واکسن جلوگیری نمائید.
 • واکسیناسیون ممکن است کنژکتیویت (Conjunctivitis) ملایم و گذرا ایجاد نماید.
 • درحین تخمگذاری توصیه نمی شود.

دز و نحوه مصرف:

 • فقط همانگونه که در بروشور داخل جعبه واکسن اشاره شده است عمل نمائید.
 • واکسن از طریق قطره چشمی (یا بینی) مصرف می شود.
 • بطری قطره چکان را بصورت سر و ته ( معکوس) و بطور عمودی نگه دارید تا مطمئن شوید سایز قطرات درست باشند و مانع اتلاف واکسن گردید.
 • توجه: واکسن پس از حل شدن بسیار حساس است و تمام واکسن باید ظرف مدت 2 ساعت پس از حل شدن مصرف شود.
 • قطره چکانده شده در چشم باید فرصت داشته باشد تا در تمام سطح چشم پخش شود و تا یک رفلکس بلع را در پرنده مشاهده ننموده اید، آنرا رها ننمائید.
 • میزان مصرف ، یک قطره در یک چشم هر پرنده می باشد.

برنامه واکسیناسیون:

 • پیشنهاد می شود پرندگان حساس در سن 6-4 هفتگی واکسینه گردند و تکرار آن در سن 16-14 هفتگی انجام گیرد.
 • در موارد اضطراری می توان پرندگان را زودتر از این موعد واکسینه نمود، ولی باید در این صورت همیشه یک ماه قبل از آغاز تخمگذاری دوباره پرندگان را واکسینه کرد، مجددا به روش قطره چشمی این کار را انجام دهید.

سایر نکات:

ایمنی در ظرف 5-4 روز پس از واکسیناسیون ایجاد می شود و در صورت اجرای صحیح برنامه واکسیناسیون، تا یکسال پرندگان حفاظت خواهند شد.

بسته بندی:

ویال های حاوی 2500 دز

Back To Top