skip to Main Content
واکسن بیماری مارک Rismavac+CA126

واکسن بیماری مارک Rismavac+CA126

موارد مصرف:

این واکسن یک واکسن زنده ترکیبی مارک با واسطه سلولی است و برای ایمن سازی طیور بر علیه بیماری مارک بکار می رود.

ترکیب:

هر دز شامل حداقل 3Log10PFU از ویروس هرپس زنده بوقلمون، سویه FC-126  (سروتیپ 3) و حداقل 3Log10PFU  از ویروس زنده هرپس طیور، سویه CV1-988 (سروتیپ1) در فرم وابسته به سلولی، به صورت یک سوسپانسیون از ویروس در فیبروبلاست جنین جوجه SPF می باشد.

هشدار:

تمامی محتویات این ویال باید در ظرف 2 ساعت از ترکیب شدن استفاده گردد.

دز و روش مصرف:

  • در روز اول به ازای هر جوجه میزان 0.2 میلی لیتر ( پس از رقیق کردن ) به صورت تزریق زیر پوستی در ناحیه گردن و یا تزریق عضلانی در عضله ران تزریق گردد.
  • فقط بر طبق دستور العمل مندرج در بسته بندی واکسن واکسینه نمائید.
  • بطری حامل واکسن باید در تمام مدت مصرف در یخ نگهداری شود و مرتبا تکان داده شود.

نحوه آماده سازی واکسن:

  1. محتویات آمپول در آب با دمای اتاق ( 25-20 درجه سانتی گراد) غوطه ور شده و به سرعت از حالت یخ زده به حالت مایع در می آیند.

  • آمپول را خشک کرده و به آرامی می غلطانیم تا محتویات آن به طور یکنواخت در آمپول پخش شوند. سپس آمپول را از ناحیه گردن آن بشکانید و به سرعت طبق مراحل زیر عمل نمائید. ( احتیاط: آمپول ها در اثر تغییر دمای شدید، خواهند ترکید).
  • به هیچ عنوان آمپول ها را در آب گرم یا بسیار یخ قرار ندهید.

2. محتویات آمپول را بوسیله یک سرنگ 5 یا 10 میلی لیتری که یک سرسوزن به قطر 1 میلی متر (سایز18)، ( G18 ) به آن متصل است، کاملا تخلیه نمائید.

3. سر سوزن را به داخل پلاستیک درب بطری حاوی ماده حلال وارد نموده و مقداری از حلال را به آرامی وارد سرنگ نمائید. توجه داشته باشید که حلال در هنگام ترکیب شدن با محتویات آمپول باید هم دمای اتاق (25-20 درجه سانتی گراد) باشد.

4. اکنون محتویات سرنگ را به بقیه حلال اضافه نمائید.

نگهداری:

  • آمپول های حاوی واکسن (که درون محفظه های فلزی قرار گرفته اند) در نیتروژن مایع نگهداری می شوند ( در دمای 100- درجه سانتی گراد و کمتر).
  • در هر زمان فقط یک آمپول برداشته می شود.
  • محتویات آمپول که بیرون آورده شده است، باید سریعا با غوطه وری در آب ولرم ( هم دمای اتاق 25-20 درجه سانتی گراد) به حالت مایع تبدیل شوند.
  • حلال در دمای اتاق نگهداری می شود ( 25-20 درجه سانتی گراد).

بسته بندی:

آمپول های شیشه ای حاوی 2000 دز واکسن بوده و 200 میلی لیتر حلال استریل در بسته بندی وجود دارد.

دوره منع مصرف:

ندارد.

Back To Top