skip to Main Content
رینو تراکئیت ماکیان (مرغ و بوقلمون) Nobilis RT Inac

رینو تراکئیت ماکیان (مرغ و بوقلمون) Nobilis RT inac

ترکیب: ویروس ART  سویه But 1#8544 ، حاوی حداقل 10 لوگ واحد الیزا فرمولاسیون: مخلوط آب در روغن گونه هدف: مرغ و بوقلمون موارد مصرف: برای ایمن سازی فعال گله های مادر و تخمگذار مرغ و مادر بوقلمون در جهت…

Read More
اورنیتو باکتریوم رینوتراکئاله OR Inac

اورنیتو باکتریوم رینوتراکئاله OR Inac

تنها واكسن موجود عليه ارنيتو باكتريوم رينوتراكئاله بیماری ارنيتو باكتريوم رينوتراكئاله پس از كشف اين باكتري اينتروت تحقيقاتي را براي توليد واكسن آغاز نمود. تا امروز 18 سروتيپ مختلف از اين باكتري از گونه هاي مختلف طيور و بوقلمون جدا…

Read More
واکسن کشته رئو Reo Inac

واکسن کشته رئو Reo inac

دستيابی به پتانسيل واقعی گله با استفاده توام واكسن زنده نوبيليس رئو 1133 و واكسن كشته رئو برنامه واكسيناسيون مناسب جهت رسيدن به ايمنی مؤثر رئو ويروس انواع مختلف بيماری: رئو ويروس ها ممكن است بيماريهای زير را در طيور…

Read More
سه گانه تخمگذار Nobilis IB+ND+EDS

سه گانه تخمگذار Nobilis IB+ND+EDS

ترکیب: هر دز شامل حداقل 6Log2 واحد HI از ویروس M41 (برونشیت)، حداقل 4.0Log2 واحد HI از ویروس نیوکاسل (  1/50 دز یا حداقل 50 واحد PD50 )، همچنین شامل حداقل 6.5Log2 واحد HI از ویروس EDS76  می باشد. شکل دارویی: ترکیب آب…

Read More
واکسن آنفولانزا H9N2

واکسن آنفولانزا H9N2

واکسن آنفولانزا H9N2 Nobilis Influenza واکسن غیر فعال (کشته) آنفولانزای طیور تیپ A، تحت تیپ H9N2 ترکیب: شامل ویروس غیر فعال آنفولانزای طیور، تیپ A ، تحت تیپ H9N2 شامل حداقل 7.0Log2 واحد HI . شکل دارویی: مخلوط (ترکیب) آب در روغن…

Read More
کوریزای عفونی Nobilis Coryza

کوریزای عفونی Nobilis Coryza

موارد مصرف: این واکسن سه گانه غیر فعال، برای حفاظت از پرندگان، از سن 5 هفتگی به بعد، بر علیه بیماری کوریزای عفونی ((که توسط آویباکتریوم (هموفیلوس) پاراگالیناروم ایجاد می شود)) مصرف می گردد. ترکیب: هر دز 0.5 میلی لیتری…

Read More
نوبیلیس آنفولانزا + نیوکاسل Nobilis AI +ND

نوبیلیس آنفولانزا + نیوکاسل Nobilis AI +ND

مشخصات: واکسن کشته جهت ایجاد ایمنی فعال در طیور بر علیه تیپ A آنفولانزا طیور (تحت تیپ H9 ) و همچنین بیماری نیوکاسل طیور. ویروس ها در تخم مرغ های جنین دار رشد کرده وبا کمک مواد شیمیایی غیر فعال…

Read More
Back To Top